Ook een bos planten?

Nederland kan nog genoeg nieuwe natuur gebruiken.

Nieuwe natuur ontwikkelen via Stichting Lokaal COmpensatiebos zorgt niet alleen voor het vastleggen van CO2 maar draagt ook bij aan de verhoging van de Nederlandse biodiversiteit en aan een mooier landschap.

In de winter van 2019/2020 zijn de eerste bomen op het aangekochte perceel aangeplant.

Mee doen?

Voor het aankopen van het perceel, deze plantklaar maken, aanschaf van de bomen en de service om dit tot een gezond bos te laten ontwikkelen rekenen we een 12,50 euro per boom exclusief btw.

Het soort bomen dat geplant zal worden zal passen binnen het natuur bestemmingsplan van de locatie maar wel met zoveel mogelijk diversiteit.

Ter onderhoud van de ontwikkeling van het bos zullen de aangeplantte bomen op den duur uitgedund worden zodat de overblijvende bomen kunnen uitgroeien tot een volwassen bos.

Het hout dat voor onderhoudsdoeleinden uit het bos wordt gehaald zal zoveel mogelijk een duurzame bestemming krijgen.

Plant ook een bos

12,50/boom (ex. btw)
  • schonere lucht
  • verhoogde biodiversiteit
  • een mooier Nederland

Ambitie

Een van onze oprichters kwam met de ambitie om voor 2 november 2035 (de datum dat hij met pensioen gaat), 1 miljoen bomen te hebben geplant.

1 miljoen bomen 

=

20.000 ton CO2 opslag per jaar

=

3333 keer de aarde rond vliegen

UITSTOOT compenseren

Wil je specifiek een deel van je uitstoot of je totale uitstoot compenseren door bomen aan te planten bereken dan hier hoeveel bomen je zou kunnen aanplanten ter compensatie.

Berekeningen zijn gedaan op basis van de getallen die beschikbaar gemaakt zijn door Klimaatplein en CO2emissiefactoren

Stichting Lokaal Compensatiebos  KvK 75639858 – btw NL860348891B01        Email: info@lokaalcompensatiebos.nl