Op dinsdag 31 maart en woensdag 1 april 2020 is het eerste lokale compensatiebos aangeplant in de gemeente Best.

De aanplant bestaat uit een mengsel van inheemse loofboomsoorten (zoals zomereik, beuk, es of winterlinde) en struikvormers (zoals vlier, hazelaar, boswilg of sleedoorn). Deze combinatie zal voedsel, nestgelegenheid en schuilplaatsen bieden voor o.a. vogels, vlinders, bijen, hommels en libellen. 

Dit eerste bos is ontstaan omdat de initiatiefnemers hun CO2 uitstoot graag lokaal wilden compenseren. Omdat hier veel bij komt kijken willen de initiatiefnemers graag hun ervaringen inzetten om ook andere ondernemingen hiermee te helpen. Vanuit dit idee is Stichting Lokaal COmpensatiebos opgezet met als doel om het voor andere ondernemingen makkelijk te maken om hun CO2 uitstoot lokaal te compenseren. De stichting zal hiervoor in de aankomende jaren meerdere bossen op verschillende locaties in Nederland ontwikkelen.

Het initiatief onderscheidt zich van andere CO2 compensatie initiatieven doordat zij lokaal nieuwe natuur realiseert, waardoor het ook een bijdrage levert aan de biodiversiteit en de kwaliteit van de leefomgeving in ons eigen land. Hierdoor is het controleerbaar voor iedereen en maken we onze eigen omgeving een stukje mooier.

De realisatie van het eerste lokale compensatiebos is mede mogelijk is gemaakt door Groen Ontwikkelfonds Brabant.

“Wij doen als bedrijf veel in de ontwikkeling van o.a. natuur in Nederland. Dat doen we in opdracht van overheden als gemeenten, waterschappen en provincies. Wij vinden het belangrijk dat dat gebeurt en dat dat op een goede manier gebeurt. Daarom hebben we besloten om als bedrijf zelf ook natuur te gaan ontwikkelen.” Aldus Marco Lier, directeur MLG Gebiedsontwikkeling en mede-initiatiefnemer Stichting Lokaal COmpensatiebos.

Guido Winnink, oprichter Adjust Consulting en mede-initiatiefnemer Stichting Lokaal COmpensatiebos: “Adjust doet inkoopprojecten bij klanten door het hele land, onze consultants zijn veel onderweg. Toch hebben wij de ambitie om een duurzaam bedrijf te zijn en het milieu niet te belasten. Wij hebben op dit gebied al verschillende initiatieven genomen en met de aanplant van het bos zijn we volledig klimaatneutraal. We wilden persé een bos in eigen land, zodat alles controleerbaar is en we wilden nieuwe natuur aanleggen. Bomen planten in net gekapte (productie)bossen klinkt mooi, maar is niet echt de oplossing. Het zou mooi zijn als andere organisaties ons volgen en de Stichting ook inschakelen voor een groenere toekomst.”

Frank Manders, oprichter 80 Day Race en mede-initiatiefnemer Stichting Lokaal COmpensatiebos: “80 Day Race is een competitie voor elektrische voertuigen die in 80 dagen de wereld rond gaan. We werken dus nu al hard aan het stimuleren van een duurzame toekomst. Bij veel CO2 compensatie regelingen mistte ik de link naar de eigen omgeving. Vaak wordt CO2 gecompenseerd op locaties die we zelf niet kunnen zien en ervaren. Door lokaal een bos aan te leggen wordt je inzet erg tastbaar; je kunt het bos dat je mee hebt helpen aanleggen bezoeken, zien groeien, ervan genieten en je weet zeker dat jouw geld goed besteed wordt. Als iedere Nederlandse ondernemer per jaar een aantal bomen aanplant kunnen we gezamenlijk Nederland helpen mooier en duurzamer te maken.”

Aug.2022
Aanplant eerste bos